ნინო მარგველაშვილი

ნინო მარგველაშვილი – როგორ შევქმნათ ეფექტიანი სასწავლო გარემო

ნებისმიერი რამის დასწავლისას საჭიროა კოგნიტური (შემეცნებითი) უნარების გამოყენება. ეს უნარებია: ყურადღება, აღქმა,…სრულად

Continue reading "ნინო მარგველაშვილი – როგორ შევქმნათ ეფექტიანი სასწავლო გარემო"