მალხაზ მაყაშვილი: „ბუნებისმეტყველება ფაქტების ცოდნასთან ერთად, აზროვნების განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი“

ნეიროფიზიოლოგი მალხაზ მაყაშვილი უნივერსიტეტის, ბიოლოგიის ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ, ივანე ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის…სრულად

Continue reading "მალხაზ მაყაშვილი: „ბუნებისმეტყველება ფაქტების ცოდნასთან ერთად, აზროვნების განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი“"