ქიმია – შემოქმედებითი საქმიანობა ლაბორატორიაში

ქიმია საბუნებისმეტყველო საგნებს შორის ერთ-ერთია, რომელიც გარდა თეორიული თუ პრაქტიკული ცოდნისა, შემოქმედებით…სრულად

Continue reading "ქიმია – შემოქმედებითი საქმიანობა ლაბორატორიაში"