ფერმერთა განვითარება სასწავლო პროგრამების გზით

საქართველოში სოფლის მეურნეობა განვითარების თვალსაზრისით დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში კრიზისს განიცდიდა და…სრულად

Continue reading "ფერმერთა განვითარება სასწავლო პროგრამების გზით"